• Case dienstinnovatie

  Service Design

  Op welke wijze moderniseert de bibliotheek? Studenten ontwerpen een app waarbij de collectie van de bibliotheek op innovatieve wijze wordt ontsloten. Lees meer...
  Met dichttweets reageren op nieuws. Concept van Florian Verhagen. Lees korte verhalen terwijl je wacht, op de trein bijvoorbeeld. Concept van Marissa van Roon. Broodje aap verhalen van de stad checken en verzamelen. Concept van Britt Hoogenboom
  1/4
 • Workshop Design Research

  Service Design

  Studenten ontwerpen een tool die 65-plussers een plek geeft in de moderne samenleving. Lees meer...
 • Module Shadowing

  Service Design

  Bij de keuzemodule Shadowing ga je mensen in een specifieke omgeving volgen. Goed in kaart brengen wat mensen doen én waarom kan jou helpen om het leven van mensen te verbeteren. Lees meer...
  1/4
 • Module Design Research

  Service Design

  Tijdens deze module van 10 weken ga je aan de slag met het research gedeelte van het service design proces. Je gaat de behoeften, verhalen en verlangens van mensen ontdekken rondom een thema. Lees meer...
  1/2
 • Module Co-Creation

  Service Design

  Voor een service designer is het belangrijk om te weten waarom mensen doen zoals ze doen. Door samen met gebruikers nieuwe concepten te ontwikkelen help je ze met het uitdrukken van hun beleving, dromen en behoeften. Lees meer...
  1/3
 • Workshop Reframen

  Service Design

  In 7 stappen de vertaalslag maken van onderzoek naar ontwerprichting. Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor studenten die meedenken over oplossingen voor complexe vraagstukken, innovatie- en veranderingstrajecten. Lees meer...
  1/5

Service design proces

Tijdens deze module van 10 weken ga je aan de slag met het research gedeelte van het service design proces. Je werkt vanuit een thema en brengt de belevingswereld van mensen in kaart. Je gaat de behoeften, verhalen en verlangens ontdekken door grondig onderzoek.

Je leert praktische vaardigheden en competenties waarmee jij met vertrouwen de wereld van mensen in kaart weten te brengen. In de eerste vijf weken ligt de nadruk op exploratie en gebruik je verschillende onderzoeksmethoden. In de tweede helft ga je de diepte in door een onderzoeksplan neer te zetten en uit te voeren.

Deze module service design hebben we als een zeer leerzame periode ervaren. Kennis gemaakt met verschillende methodieken, het opzetten van een research plan en vooral experimenteren met 'het zo goed mogelijk formulieren van onderzoeksvragen'. — studenten Anne-Marije Manting en Marieke Widlak

Je gaat op zoek naar inzichten op vragen zoals; Wat is de betekenis van dit thema voor verschillende mensen? Welke diensten worden hen aangeboden? Hoe worden deze diensten ervaren? En hoe kun jij hier een rol in spelen?


RESULTATEN
- Je leert een ‘wicked-problem’ te herkennen en doet ervaring op met bestaande design research methoden zoals context mapping, interviews, dagboeken, shadowing en persona’s.
- Je verrijkt je eigen beroepspraktijk met ontwerp- en onderzoeksmethodes uit Service design.
- Je leert om zelfstandig een Service Design project in te richten en gefaseerd te werken.

 

Voorbeeld resultaat

Vertrouwen in de Leezaal Rotterdam
door Marieke Widlak en Anne-Marije Manting